Cool镜


拥有红外感应功能,人靠近即自动唤醒,
人离开会待机成一面普通的镜子。


 
 
语音的播报功能会主动向你打招呼
 
 
外接了蓝牙皮肤检测仪
能时时检测您的皮肤情况
提供基本的护肤建议
 


 
外接蓝牙电子称
可以时时记录您的体重情况
提供历史数据分析
健身任务或减肥跟踪管理〜

                            

 
 

 
置了开放视窗
让用户使用太受限制
安装任意在安卓平台上适配的第三方应用软件
 


 
防水的特殊结构设计
交互功能不受影响
整机IP66等级 
 
多款UI界面设计
独特在它每个模块单独可移动〜
根据用户的习惯
DIY自已喜欢的界面
  
其他场景也可以适应喔!